Sunday, September 03, 2006

Emergency


Things you should not forget when visiting the hospital:

1. Philamcare card.
2. medyas.
3. money. money. money.
4. mp3 player (you'll never know when you'll need the entertainment)
5. overnight clothes.
6. toothbrush.
7. comb (baka may cute na nurse)
8. blanket (para sa magbabantay sayo, sakaling ma-admit ka biglaan)
9. mother (knows best)
10. loving husband (source of strength pag kukuhaan ka ng dugo, tutusukin ka ng kung anu-ano, etc)

ps: thanks sa support ng family and prayers of concerned ng friends. sorry sa mga unanswered sms & calls.